Jak vybrat kabeláž

Základními kabely pro přenos dat jsou kabel síťový, koaxiální a optický. V čem se liší a jaké jsou jejich výhody či nevýhody? Jak daleko dosahuje jejich přenos? Zde najdete odpovědi.

Síťový kabel – kroucená dvojlinka

Tento kabel se skládá z osmi vodičů, které jsou uspořádané do dvojic a kroucené. Kroucení jim zajistí lepší stínění a tak se vzájemně neruší. Najdeme jej použit u počítačů a telefonů – pevných linek. Jedná se o symetrické vedení, oba dva vodiče z krouceného páru jsou totiž rovnocenné. Můžeme je rozdělit do devíti tříd. Většinou se však setkáte pouze se šesti z nich. Jsou to kategorie:

Cat1, Cat2, Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7, Class F, Class Fa
Navzájem se od sebe liší šířkou pásma a rychlostí, jakou jsou schopny přenášet. Přičemž jak šířka pásma, tak rychlost přenosu jsou vzestupné – Cat1 je tedy kabel kvality nejnižší, zatímco Class Fa je kabel nejlepší kvality z kroucených dvojlinek.

Obecně platí pro síťové kabely typu kroucená dvojlinka, že jejich maximální dosah je 100 metrů. Je tedy zbytečné přemýšlet o nich v případě nutnosti vést kabeláž delší dráhu než je oněch 100 metrů. Také není možné dělat odbočky. Pro větvení je nutné použití speciální zařízení, jako je kupříkladu switch, nebo router. Pro počítače je používán konektor RJ-45.

Koaxiální kabel

V počítačových sítích se setkáme se dvěma druhy koaxiálního kabelu – tenkým a tlustým. Tenký dokáže vést data až na vzdálenost 185 metrů. Tlustý je však dokáže vést celých 500 metrů. Je také dvakrát širší. Oba dva mají impedanci padesát ohmů. Velkou výhodou těchto kabelů je snadné vytváření odboček.

Je také třeba kabel na rozdíl od ostatních dvou typů ukončit. Výhodou se také může stát konektor, který není tak lehké vypojit. Pokud vám někdo kopne do kabelu, může váš počítač spíše odletět spolu s kabelem, než aby se vypojil. Koaxiální kabel se skládá z vnitřního, vnějšího vodiče a z dvojí izolace.

Optický kabel

Je kabel tvořený skleněnými, či případně plastovými vlákny. Jedná se o nejmodernější kabel. Nepřenáší napětí, ale světlo. To se odráží od stěn skleněného vlákna a tak dorazí až do cíle skrze všechny zatáčky. Nepůsobí ne ně elektromagnetické rušení. Mají vyšší přenosovou rychlost a umožňují přenos na delší vzdálenost. Jsou bezpečné a zabírají méně místa. Součástí kabelu je také velmi pevná izolace bílých vláken.