Kontrola musí být

Kam by přišel podnikatel, provozující http://www.velke-pavlovice.cz/a-leta-bezi-4758 nějaký ten vozový park nebo obdobnou techniku, kdyby neměl vše pod kontrolou? Slušně řečeno na buben nebo na mizinu. Pokud totiž svěřuje taková vozidla zaměstnancům, je prakticky neustále v ohrožení, že tyto napadne přilepšit si na účet firmy, a také tak při každé vhodné příležitosti učiní.
auto v terénu

Takových příležitostí tu je!
1) Jakmile vozidlo opustí podnik a zmizí z dohledu, může klidně odbočit z předepsané trasy a zajet si někam na nějaký melouch. Při kterém plynou peníze do kapsy nepoctivého zaměstnance a podnik na to doplácí.
2) Nebo takový šofér muže pro změnu někde cestou zastavit a poflakovat se. Plat mu běží, aniž by odváděl pro zaměstnavatele nějakou práci, a to na vrub podnikatele, který tomu není schopen zabránit.
3) Možné je tu klidně i vysátí nějakých těch pohonných hmot z nádrže nebo rovnou natankování na účet firmy do zaměstnancova vozidla. Z cizího přece nejen pověstná krev, ale ani nafta či benzín neteče.
4) Je možné tu ale ukrást třeba i něco z převáženého nákladu, z vybavení onoho vozidla, ba je možné ukrást i celý tento kus techniky se vším všudy.
Cokoliv z toho může být pěkně drahý špás. A firma ho musí zaplatit. Protože není v silách majitele kontrolovat všechny zaměstnance, kteří takovou techniku obsluhují.
stojící náklaďáky

Ale nemusí být zase až tak zle. Protože jeden šéf to všechno pochopitelně hlídat nestihne, ale GPS monitoring vozidel ano. Tento systém si lze pořídit snadno, a jakmile je nainstalován do zvolených vozidel a jsou nastaveny požadované parametry, je s levotami konec. Protože šéf či jím pověřená osoba může přes internet sledovat vše, co se s jeho technikou děje, a to jak ze záznamu, tak i v přímém přenosu. Stačí, aby se někde usadil k počítači a zadal přihlašovací údaje. A je to.
Rázem je tu všechno jako na talíři, pěkně pod kontrolou. A zaměstnancům tak nezbývá nic jiného než pracovat, i když jsou od podniku na hony vzdáleni. Protože tento systém odhalí a vyzradí vše, co zaregistruje.
A kolik to jenom majiteli podobné firmy ušetří peněz a nervů!