Z HTML 5 na HTML 5.1

Sotva se ohřálPráce na HTML 5 zabrala zhruba sedm let vývoje, verze 5.1 proto nahradila v roce 2014 zastaralé verze HTML 4.x, které mezi námi byly prakticky po dekádu. Uběhly sotva dva roky od slavného přechodu a stáváme se již několik měsíců svědky přechodu na novější verzi.

Maličkosti?

Jazyk HTML 5.1 přišel s novými elementy, vylepšeními a inovacemi všech malých záležitostí, na které nebyl v průběhu vývoje HTML 5 čas, anebo nebyly vůbec brány v potaz. Obecně se sice jedná o menší záležitosti, není jich však málo.

O co se konkrétně jedná

§  HTMLTableCaptionElement, HTMLTableSectionElement a HTMLTableRowElement pro tabulkové HTML elementy
§  Obrázkové a srcset atributy umožňující citlivější výběr a práci se snímky
§  Rozhraní (API) RequestAnimationFrame pro efektivnější a plynulejší animaci
§  Elementy typu HTMLMediaElement a objekty typu srcObject
§  Vylepšená bezpečnostní politika
§  Nový element , díky tomuto elementu můžeme na server nahrát několik „stejných“ obrázků, které se mohou lišit pouze v rozlišení, formátu, příponě, barevnosti atd. Prohlížeč poté vybere nejvhodnějšího kandidáta a zobrazí pouze nejvhodnější verzi (podle zařízení, prohlížeče nebo velikosti rozlišení).
§  Nový element


§  Možnost vypnout/zapnout kontrolu pravopisu
§  A mnoho dalších „maličkostí“
 

Koncový uživatel nic nepozná

Občasný prohlížející webových stránek nejspíš nepozná rozdíl, ono se také nejedná o nikterak průlomová opatření, ale vývojářům přináší HTML 5.1 vylepšení, která rozhodně dovedou mnohdy zpříjemnit a zjednodušit práci.

Není to tak horké

Nutno však podotknout, že nové prvky, elementy a vylepšení obsažené v jazyce HTML 5.1 můžeme najít uvedené do praxe již dávno. Oficiální přechod na standardizaci se stal pouhou formalitou a jen upřesňuje používání novinek.

5.2

Zatímco specialisté před závěrem roku plynule přešli (někteří stále přecházejí) na novou verzi značkovacího jazyka, konsorcium W3C, které stojí například za standardy HTML a Cascading Style Sheets, oznámilo práci na nové verzi 5.2. Podle jednoho z plánů by měla verze vyjít v druhé polovině roku 2018.