Co zvíře, to stavitel

Už Vás také někdy napadlo, jak jsme si v některých věcech podobní se zvířaty? A nemyslím jen savce nebo přímo primáty, se kterými máme podobu i fyzickou. Spíše mám na mysli chování a myšlení.
§  Téměř každý tvor potřebuje své místo, kde se cítí doma.
Některá zvířata žijí na svém území trvale, některá se neustále stěhují. A některá odlétají pravidelně do teplých krajů. Není Vám to vše povědomé? Některá zvířata se spokojí s bydlením z druhé ruky a některá si musejí postavit zcela nový příbytek. Takový dům, který poslouží více majitelům, je například ulita nějakého plže nebo mlže. Například rak poustevník nikde jinde ani nebydlí. Podobně využívají odchod původního majitele i pavouci skákavky a některé vosičky.
vosí hnízdo

Některá zvířata mají i estetické požadavky na bydlení

V jedné věci nás ale někteří tvorové daleko předčí. Dokáží být natolik soběstační, že si dovedou vyrobit i stavební materiál. My si také umíme vyrobit cihly nebo cement. Ale oni to dokáží jen z toho, co mají u sebe. Například pavouk, který si dokáže vyrobit celé sídliště pavučin. Nebo například jiný hmyz – včely, vosy a sršně.
–         Vosy si nastrouhají vlákna dřeva ze stromů nebo kůlů.
–         Pak tento materiál smísí se slinami, čímž jim vznikne jakási papírová kaše.
–         Ta se pak dá vytvarovat do žádaného tvaru.
Ptáci jsou z tohoto hlediska soběstační také jen asi tak napůl. Protože hlínu, slámu nebo trávu si musejí sehnat také někde sami, ale spojovací materiál si nosí stále s sebou. Jsou to jejich sliny, kterými pospojují budoucí příbytek. Je až s podivem, že dokáže tento materiál držet pohromadě.
vlaštovčí hnízdo
Existují dokonce tvorové, kteří si svůj příbytek i patřičně ozdobí. Takový lemčík hedvábný si do okolí svého hnízda nosí barevné předměty. Většinou jsou modré barvy. A jelikož modrých věcí v přírodě mnoho není, nepohrdne ani věcmi z lidské domácnosti.