Název: Falešné proroctví „hyperkonektivity“ aneb jak přežít síťový věk

Americký prestižní časopis„Foreign Affairs“ (vznik již roku 1922; vydává kontroverzní organizace „Council on Foreign Relations“) zveřejnil na svém webu v srpnu 2017 rozsáhlý esej mezinárodními cenami ověnčeného skotského historika, komentátora a žurnalisty jménemNiall Campbell Ferguson. Autor ve svém textu varoval před nekritickým nadšením z chytré/vševědoucí společnosti a samospasitelnou elektronickou komunikací. Své teze dokumentoval na řadě úspěšných podnikatelů v oblasti výpočetní techniky a sociálních sítí včetně zakladatelů Facebooku, Twitteru apod.
svět s internetem 

Spasí Internet lidstvo?
 
V každodenní uživatelské realitě se totiž stále více ukazuje, že pouhá masová výměna informací a myšlenek (např. Big Data, IoT, čipy ve věcech běžné spotřeby apod., pozn. autora) nevytvoří ze světa nějaké báječné/lepší místo pro životy většiny miliard lidských bytostí. Naopak dochází díky Internetu k rozšiřování mnoha mánií, dezinformací, dokonce k šíření paniky.
 zločiny na internetu

Čím více dat + E-komunikace = tím větší bezpečnostní rizika.
 
Všeobecná elektronická komunikace přinesla také ohromná bezpečnostní a stále sílící rizika. Jestliže chtějí být lidé v éře tzv. „chytré a propojené společnosti“ sto procentně bezpeční, pak je pro ně nicméně ad absurdum vskutku nejlepší, aby raději vůbec nevlastnili počítače, chytré mobily, tablety apod. Pokud již je však mají, tak by je raději vůbec neměli připojovat do elektrické sítě; hlavně by je neměli vůbec používat.
 
muž v síti kódů
„Hyperpropojená civilizace“ a ráj na zemi?
 
Profesor Ferguson na závěr svého článku vysvětlil, že pokládá za zcela bláhovou nadšenou víru v mesiášské plány IT specialistů a miliardářů ze Silicon Valley, kteří plánují rozvoj „hyperpropojeného“ digitalizovaného světa, protože pro drtivou většinu uživatelů moderních technologií to žádné vysvobození ani ráj na zemi nepřinese.