Technická analýza – Support a resistance

Support a resistance jsou dalšími hlavními koncepty technické analýzy, hned po pochopení trendu. Často můžete slyšet technické analytiky mluvit o nadcházející bitvě mezi býky a medvědy či souboji mezi nákupčími a prodejci. Tyto „bojové linie“ mohou být definovány jako úrovně supply a  resistance, kde se pohybuje většina obchodníků. Support nacházíme tam, kde se předpokládá, že už je poptávka dost silná a neklesne, kdežto resistance jsou ceny pohybující se v místech, kde by už dále neměly stoupat.
graf obchodování
Jak že tohle vlastně funguje? Support a resistance jsou psychologicky důležité úrovně, u kterých je většina nákupčích či prodejců ochotná obchodovat. Když jsou trendlines porušeny, psychologie trhu  provede s grafem posun a vytvoří se nové body support a resistance.
Pro psychologii trhu jsou důležitá také kulatá čísla. Většinou bývají kvůli své psychologické důležitosti právě hodnotou support či resistance. Mnoho investorů vidělo například v Dow Jones Industrial Average 20 000 jako důležitý milník. Obchodníci hledají kulatá čísla jako třeba 10, 20, 35, 50, 100 a 1000, protože znamenají důležité body, ve kterých budou probíhat prodeje či koupě.
mince na mapě
Obchodníci často nakoupí velké množství akcií, když se cena začne přibližovat kulatému číslu, díky čemuž pak těžko klesá pod tuto úroveň. Na druhou stranu, prodejci začnou rovněž prodávat akcie poblíž kulatého čísla, což znemožní zase vzestup ceny k horní hranici. Tento zvyšující se nátlak na nakupování a prodej dělá z kulatých čísel důležité body support a resistance a v mnoha případech i hlavní psychologické body.
obchodování analýza
Trendline nepřestane být důležitým indikátorem hraničních bodů, ani když je přerušená – její role je jen jednoduše převrácená. Pokud se cena odkloní od trendline resistance, tato trendline se pak dostane na úroveň support a bude pokračovat. Jediný háček je v tom, že převrácení musí být skutečné, ne na základě falešného breakoutu nebo breakdownu, což obvykle znamená prudký růst cen.